Lifestyle

MỪNG TẾT – MỪNG XUÂN – 2021

Trâu Vàng nay đã bước sang xuân,
Tết đến muôn hoa nở chúc mừng,
Vạn vật tươi cười như muốn nói,
Chúc cho năm mới vạn thành công.

Tết đến, xuân về, xin kính chúc,
Hạnh phúc, bình an, sức khỏe tăng,
Phát lộc, phát tài, thêm hưng thịnh,
Vạn điều như ý, vạn điều may.

– HCQ @ 2021 –

Lifestyle

TẾT 2021 IS COMING…

“Con trâu là đầu cơ nghiệp”,
Bổng chốc năm nay lại số này,
Không đến một ((2)021) phải chăng trùng hợp?
Hay là cho năm mới sẽ thành công?
– HCQ @ 2021 –

* Có bạn đã từng viết:
Trải qua bao biến cố
Ta lại cày như trâu
Nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu
Trước bình minh luôn là đêm tối…