Kinh doanh, Quản trị

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI CHO TỔ CHỨC

☘️ Biết bao nhiêu là chân lý trong cuộc sống và công việc: ” Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ và Bồi Dưỡng Nhân Tài Cho Tổ Chức” Bắt đầu là “Câu Chuyện về chiếc rương”, sau khi nghe xong thì sực nhớ hình như mình cũng có “một cái rương” mà trước giờ toàn dùng để “kê đầu nằm ngủ” => sau buổi học này về nhất định tìm cách mở nó ra….…

Gom hết bí kíp trên thế gian bằng một chữ “Hỏi”

Hỏi -> Nghi Vấn -> Ngộ -> Hiểu -> Hành Động -> Nhớ.